SAHİLDE BEKLEYİŞ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Bir an bile istemem cihânı,
Aşkından uzakta kaldığım gün…
Geçmez sanmaktayım zamânı,
Hicranlı haberler aldığım gün…

Hüznün o elemli pençesinde,
Duydum denizin hazin sesinde,
Mısralara sığmayan figānı,
Sâhilde hayâle daldığım gün…

Kalbinden goncalar derip gel!
Gel gönlümü derde saldığım gün…
Sînemde nevâyı gösterip gel!
Rûhumda sabâyı çaldığım gün…

Ufkun bana gizlenen yerinden,
Aşkın ebedî seherlerinden,
Vuslat gibi bir haber verip gel!
Sensiz o kadar bunaldığım gün…

Vezni: mef’ûlü / mefâilün / feûlün