SEVİNDİR BENİ

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Ben garip bir kulum, bîçâre, âciz.
Rabbim son nefeste, sevindir beni…
Rahmân u Rahîm’sin, Gaffâr u Azîz.
Rabbim son nefeste, sevindir beni…

Aşkın ile yandır, çıkar yollara.
Zikrinle ulaştır, yüce hâllere.
Dâhil et sevdiğin, velî kullara.
Rabbim son nefeste, sevindir beni…

Vuslat nasip eyle, ayırma Sen’den.
Sevgin ile doldur, geçeyim candan.
Affınla taltif et, râzı ol benden.
Rabbim son nefeste, sevindir beni…

Basîret ihsan et, bırakma yolda.
Göster Habibi’ni, uyanık hâlde.
Canımı Ravza’nın, içinde al da.
Rabbim son nefeste, sevindir beni…

Sen’i sevenlerle, hem dem olayım.
Âriflerden eyle, Sen’i bulayım.
Dostun sıfatıyla, Sana geleyim.
Rabbim son nefeste, sevindir beni…

Aşkın ateşiyle, düşür sevdâya.
Kâmil bir îmanla, geçir ukbâya.
Velâyetle gönder, dâr-ı bekāya.
Rabbim son nefeste, sevindir beni…