OLUR

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Vahyin süzgecinden geçmeyen fikir,
Güneşteki kardır, târumar olur…
Aklın önündeki tâat ve zikir,
Ezelden ebede anahtar olur…

Vahdete ulaşır incecik yollar,
Hayata köküyle tutunur dallar,
Durgun denizlerde küskün sandallar,
Ümit meltemiyle bahtiyar olur…

Sabah rüzgârıyla dağılır behre,
Arının sevdası dönüşmez zehre,
Karlar eriyerek ulaşır nehre,
Ummana yönelen bir pınar olur…

Uzanır öteden hikmetin eli,
Doldurur kalbini vuslatın seli,
Tüllenir rûhunun bin bir emeli,
Gündelik hevesler yadigâr olur…

Nice zirvelerden geçilir elbet,
Bu aşkın kevseri içilir elbet,
Esrik duygulardan doğan muhabbet,
Sırlar âleminde âşikâr olur…

Suskunsa yüreğin, can bulur aşkla,
Arar mâşukunu, ten bulur aşkla,
Nice fırtınalar son bulur aşkla,
Gönülleri saran bir cidar olur…

Çıkmaz bu sokaklar, umut yok sanma!
Sevmekten yorulma, aşktan usanma!
Pervâne olup yan, boşuna yanma!
Zamanın gözünde iftihar olur…

Pervâne aşk için koşar ateşe,
Kardelen sevdayla bakar güneşe,
Kaptırma kendini hayale, düşe,
Aklın âsî, rûhun isyankâr olur…

Mâhur bir besteyle zamana tutun,
Yükselsin önünde nurdan bir sütun,
Kırılsın direnci nefs denen putun,
Yoksa yaşadığın hep tekrar olur…

Yakut güzellikler bir bir dizilir,
Sabır dehlizinden ecir süzülür,
Bir duâ vaktinde ufka yazılır,
Günbeyli her nefes ümitvar olur…

Sırlar âleminde âşikâr olur…
Zamanın gözünde iftihar olur…