DİLEMMA

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

Bilmem neye benziyor bu derdin?
Lokman, merhem bulur mu cânan?

Ben yufka yürekliyim, bilirsin
Can, taştan yontulur mu cânan?

Kalbim, bilmem ki belki bir gün,
Zulmünden kurtulur mu cânan?

Aşk olmasa meşk olur mu derdin;
Meşk olmasa aşk olur mu cânan?

Vezni: mef’ûlü / mefâilün / feûlün

29 Temmuz 2010, İstanbul-Adana Yolu