HÜSRÂN’A HÜSRÂN

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

-Mehmed Âkif’in vefatının 74. yılı hâtırasına-

Hâlimle şu dünyâya ferahlık yayacaktım,
Ömrümdeki zorlukları hikmet sayacaktım.

Hep; «Sus!» denilirken senelerdir bu lisâna,
Kuşlar gibi özgür şakımaktan ne uzaktım.

Ecdâdıma lâyık iyi evlât olacakken,
Mâzîye vefâsız ve acâyip bir uşaktım.

İrşâd eri olmak gerekirken şu cihanda,
Heyhat ki kısık sesli, cesâretsiz ulaktım.

Yurdumda amansızca garipler ezilirken,
Çığlıkları gönlümde yürekten duyacaktım.

Yıllar yılı hoyratça vurur bağrıma dertler,
Hüznün ateşinden eriyen mum gibi aktım.

Beyhûde geçen günleri andıkça acıyla,
Geçmiş anılar ardına mâtem ile baktım.

Feryâdıma bir iz olacak belki, Varoğlu,
Hüsrânla yazılmış iki mısrâyı bıraktım.

Vezni: mefûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

20 Şubat 2010, Vezirköprü