DER MİSİN?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

«Kardeşimdir, özlerim…» derdin «Şu âhir ümmeti»
Kardeşin olmak için ihvân olup geldim Sana!..

Der misin ey Gonca; «Benden, ehl-i beytimden bu da?»
Terk-i dünyâ eyledim, Selmân olup geldim Sana!..