TOROSLAR

Zahit GENÇ

Ne zaman bir söz açılsa Toros’tan,
Bir kar serinliği içime dolar.
Hâtıralar döner, canlanır zaman,
Al, yeşil renklenir gönlümde bahar.

En güzeli sensin sıradağların,
Kursunlar yeniden beyler otağı.
Yaz mevsiminde de eksilmez karın,
Mesken tutar seni Türkmen oymağı.

Sen Anadolu’mun yükselen başı,
Sen kol kol uzanan güzel memleket.
Görsen bile en sert, en çetin kışı,
Baharda fışkırır bolluk-bereket.

Beyaz tepelerden doğarken güneş,
Işıl ışıl olur Toros’un yüzü.
Keçe çadırlarda çoğalır telâş,
Yayılır etrafa binlerce kuzu.

Akdeniz önünde mavi bir ayna,
Yeşil saçlarını tarar lodoslar.
Konmadım üstüne kırılma bana,
Vatanım, güzelim, canım Toroslar.