AYRILMIYOR ARKADAŞ

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Hepimiz insanız, insan olanı,
Kayırmadık kayrılmıyor arkadaş…
Şu nazlı bayrağa sâdık kalanı,
Ayırmadık, ayrılmıyor arkadaş…

Gökteki güneşin kiminle cengi,
Nabzında atışın nasıl âhengi?
Gözlerdeki yaşın farklı mı rengi?
Ayırmadık ayrılmıyor arkadaş…

Şeytana bıraktık ilimle fenni,
Yıllardır susmadı bölücü ninni!
Hangi dîne mensup; Alevî-Sünnî,
Ayırmadık ayrılmıyor arkadaş…

Nereye bu gidiş, Kur’ân’ın nerde?
Tarih sahnesinde kaçıncı perde?
Türk-Kürt tek saftaydı her bir devirde,
Ayırmadık ayrılmıyor arkadaş…

Birlik zamanıdır şimdi el ele,
Tebliğ vazifesi düşer Celil’e!
Gayrimüslim olan komşuyu bile,
Ayırmadık ayrılmıyor arkadaş…