YALNIZLIK

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Yalnızlık keskin bir diş, izi durur üstümde…
Asırlar öncesinden sızı durur üstümde…

Unuttum baharları, sade yalnızlığım var,
Ömrümün kara kışı, yazı durur üstümde…

Şimşek olup çakanda yakıp kül eyler iken,
Dumanı tütmese de, közü durur üstümde…

Gündüz gördüğüm düşler, akşama çıkmaz amma,
Bin sitemden süzülen, sözü durur üstümde…

Ritim, âhenk ne varsa, hepsi savrulmuş öte,
Akordu bozulmuş da, sazı durur üstümde…

Vîrâne olmuş gönül, yıkılmış tüm yapılar,
Harabeden çıktım ya, tozu durur üstümde…

Kaç horonda yorulup Günbeyli’ye dönünce,
Kâh taşıtır kendini, bazı durur üstümde…