ŞARKI

Harun ÖĞMÜŞ

Yaşlansa da kaybetmedi hiç eski hızından,
Aşkınla vuran kalbim okur yıllara meydan!
Yalvar yakar olmuş diyorum boş yere; «Uslan!»
Aşkınla vuran kalbim okur yıllara meydan!

Zülfümdeki aklar seni aldatmasın ey yâr!
Sînemde tutuşmuş ateşin aksidir onlar!
Vallâhi bu hâlimle dahî bende çok iş var:
Aşkınla vuran kalbim okur yıllara meydan!

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün