HASAT

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Can tende değil sende iken bir cana benzer.
Kalmaz nitekim tende eserden bana benzer!

Dev aynasıdır gözlerimiz, sevdiğimizde;
Nerden bilecektim, kediler kaplana benzer!

Leylâ, içimizden yeşeren bir tohum ammâ,
Aşk ülkesi baştanbaşa bir ormana benzer.

Her bir tohumun yazgısı belliymiş ezelden;
Vuslat, bir ömür bekleşilen harmana benzer.

Sabrın ve sükûnun yeri yok, bildim Edîbî;
Cânan dediğin, can dediğindir; sana benzer!

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Haziran-Temmuz 2010, Kahramanmaraş-Adana