GÖRDÜĞÜM BİR DÜŞ…

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Garip gönlüm gülmek ister,
İki gözüm yaştır benim…
Âsûde bir bahar göster,
Geçen ömrüm kıştır benim…

Dertler çetin tabib nâçar,
Düştüğümü gören kaçar.
Göç zamanı gelir uçar,
Canım tende kuştur benim…

Böyle yazılmış fermanım,
Yele karıştı harmanım,
Kesildi dizde dermanım,
Yollarım yokuştur benim…

Sevda çektim yorulmadım,
Bir kötüye sarılmadım,
Kimselere darılmadım,
Gönlüm bundan hoştur benim…

Getirirler o meydana,
Yaklaştırırlar mîzâna,
Güvenim vardır Rahmân’a,
Defterciğim boştur benim…

Toprağa karışır tenim,
Ne yakam var ne de yenim,
Solar gider ak kefenim,
Yurdum iki taştır benim…

Söyle Garip Hakkı söyle,
Bu dünyanın hâli böyle,
Yâ Rab, sonum hayır eyle!
Gördüğüm bir düştür benim…