KIT‘A

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Yaprakların sarardığı mevsim gelir dile;
Rüzgâr eser gider, sesi dallarda gizlenir.
Senden kalan nedir diye dalsam düşünceye;
Her lâhza gözlerimde hayâlin filizlenir.

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün