GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Gül yüzün göster de olsun gönlümüz cânım ferâh…
Gün gören evler olurmuş mihr-i rahşânım ferâh…

Çok sıkılmıştık bu âlemden, yetiştin ansızın,
Oldu teşrîfinle cânâ bâğ u bostânım ferâh…

Nazlı yârim gamlanırmış nerde kurbânım benim…
Ben dedim kurbânınım duydum ki sultânım ferâh…

«İşte ben öldüm.» dedim her şeylerim olsun sizin,
Oldu hep dost sandığım tüm eski yârânım ferâh…

Bir haber gelmiş bugün cânânımız çıkmış yola,
Ey Sefer şâdız bugün kervan konan hânım ferâh…

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

20 Mayıs 2004, İstanbul