EY MÜBÂREK YOLCULAR!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Ey mübârek yolcular,
Haccınız mebrûr ola!..
Hacca «cennet» vâdi var;
Sa‘yiniz meşkûr ola!..

Râm olun ihrâm ile,
Mest olun zemzem ile,
Mânevî ikrâm ile,
Her nefes mâmûr ola!..

Hak için dönsün zaman,
Hak için dursun cihan!
Kurban olsun mal ve can,
Kalbiniz pür-nûr ola…

Hep olun Mevlâ ile…
Düşmesin gıybet dile,
Mat olup şeytan bile;
Acz için mecbûr ola…

Haşre namzet herkese,
Tek dikişsiz elbise…
Ten, kulak versin sese,
«Ruh dahî billûr ola…»

Âhiret, gerçek hayat…
Sa‘yiniz olsun Sırat…
Bir salâdır her salât,
Her ezan bir Sûr ola…

Ahsen olsun tavrınız,
Ecmel olsun sabrınız,
Ekmel olsun ecriniz,
Haccınız meşhûr ola…

Vakfe, bir sonsuz huzur,
Canlanır, idrak-şuur…
Taşlanan nefret, gurur,
Kin-haset menfûr ola…

Orda gufran bir deniz,
Makbul olsun tevbeniz;
Solsun ammâ bet-beniz;
Her günah mağfûr ola!..

Sâde birkaç ay değil,
Tâ kabir olsun mehil;
Gönlünüz içsin sebil,
Ömrünüz mahmûr ola…

Orda mîrac her namaz,
Arş’a mihman her avaz,
İsteriz biz her niyaz;
İsmimiz mezkûr ola!..

Doldu Tâlî, söylesin,
Kul gider, Hak; «Gel!» desin…
Hak misafir eylesin,
Haccınız mebrûr ola!..

Vezni: fâilâtün / fâilün

28 Kasım 2007, Pendik Ekim 2010