GÖNÜL KÂBESİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ey yolcu, murâdın ne senin, can mı ararsın?
Gündüz-gece candan yana cânan mı ararsın?
Bir yanda gönül kâbesi bir yanda da nefsin,
Kurban mı olursun, ya da kurban mı ararsın?

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün