DÖNÜŞ ÂLEMİNDE…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül söyle bu ne hâldir?
«Vuslât» dedi, döndü bu can!..
Bu ne hâlet, ne ahvaldir?
Âb-ı hayat kandı bu can!..

Ne mal, ne mülk, ne ırk, nesep;
Arzı, Arş’ı aldı hicap!..
Pervâneyim, aşktır sebep;
İhram giyip yandı bu can!..

Varım aşktır, aşk esrârım;
Aşkla döner her efkârım!..
Niye dinmez âh u zârım;
Elif elif yundu bu can!..

Rahmet buldum Nur Dağı’nda;
Aşk okudum çerağında!..
Bir hakikat ocağında;
«Dost»u her an andı bu can!..

Gönül, sende vefâ gördüm;
İbret ile hikmet derdim!..
Bir emânet yola vurdum;
Kaç menzile kondu bu can!..

Ne dil, ne huy, ne renk, desen;
Tevhid gülü kokar gülşen!..
Can sırrını açsın beden;
«Dost»a bir gül sundu bu can!..