SÖZ DAVETTİR

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Bâzen bize ballar gibi şeytanca fısıltı,
Bâzen de zehir dilli, melek şerbetidir söz!..
Cırcır denilen bir böceğin çağrısı, lâftır,
Mânâ denilen bir çiçeğin dâvetidir söz!

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün