ÖLÜM GAZELİ

Yusuf DURSUN yusufdursun66@yahoo.com

Cânı tenden çıkarıp toprağa vermektir ölüm…
Ebedî âleme can postunu sermektir ölüm…

Kabri boydan boya kaplar bir ölüm velvelesi,
Yâr için göğsünü her güçlüğe germektir ölüm…

Yücelir katbekat Allâh’a adanmış her ömür,
Boşa geçmişse hayat, nefsini yermektir ölüm…

Sanmayın can suyu kalmaz kuruyan gül dalının,
Yeniden kutlu başaklarca yeşermektir ölüm…

Bir ışık müjdesi vardır yüce Rabbin kuluna,
Açılan pencereden menzile ermektir ölüm…

Hakk’ı mutlak bilip aşkıyla bezenmişse gönül,
Allah adıyla açan gülleri, dermektir ölüm…