AİLE SAÂDETİ

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Evlilik; insanlığa, bahşedilmiş bir nimet,
Huzurlu aileler, dünyada yaşar cennet.
Nişanı kısa tutup, düğünü tez etmeli,
Harama bulaşmadan, işler çabuk bitmeli.
Güzellik ve soyluluk aranır belki başta;
Zenginlikten ziyade, ahlâk olmalı eşte.
Huzur için yuvada, haklara riâyet şart,
Görevini bilmeli ailedeki her fert.
Öfkelenirse biri, öteki olsun velî,
Nasıl olsa birazdan, susacaktır o deli.
Sevilmeyen bir huya, gerekir biraz sabır,
Saygı, sevgi olmazsa, çekilir mi hiç kahır?
Dargınlık dört duvarı katiyen aşmamalı,
En uzunu, akşamdan sabaha taşmamalı.
Allâh’ın sevmediği, durumdur çünkü talak,
Ayrılıktan niceler, olur cihanda helâk.
Sadâkat cemiyette, her güzel işin başı,
Güveni korumalı bu yolda can yoldaşı.
Aza kanaat edip, bilmeli bir hazine,
Yaşayışta uymalı, Peygamber’in izine.

Aile, cemiyetin sağlam temel taşıdır,
Mutluluk yaşanacak mekânın ilk başıdır.
Aile, kötülükten koruyan bir kaledir,
Birlik-beraberliği sağlayan merhaledir.
Yavrular aileye, Yaratan’dan emânet,
Hayırlısı ebeveyn için dâim selâmet.
Çocuklar; kız-erkek, hep birbirinden tatlı,
Din ve fen bilgisiyle olurlar çift kanatlı.
Nesli iyi eğiten, sürer dünyada hüküm,
Cehâlette boğulan, düşer zillete mahkûm.
Sağlam yetişmiş nesil, devlet için bir servet,
Servetle kazanılır, lüzumlu gerçek kuvvet.
Huzurlu aileler, olur sevgiden hâle,
Kaplayarak milleti, götürür istikbâle.
Aile bozulunca, başlar millette yıkım,
Güzel hasletlere el koyar her türlü akım.
Toplum, değerleriyle tarihte uzun yaşar,
Ahlâkî çöküntüyle, menzilden kopup düşer.
Varoğlu; vazifendir, aileyi korumak,
Seçkin nesil yetiştir; dalgalansın al bayrak.

27 Ağustos 2010, Vezirköprü