DEDİLER…

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

«Kara sevdâ ne?» dedim. «Aşk ile Leylâ.» dediler…
«Hani Leylâ?» diye sordum. «Yüce Mevlâ.» dediler…

Delerim dağları Şîrîn’ime ermek dileğim,
«Boşa uğraşma be gāfil, o da rûyâ.» dediler…

Bülbülün derdi nedir? Gülleri gözler açıla,
«Nâr-ı hicranla yanan âşık-ı şeydâ.» dediler…

Ayrılıktan daha zor var mı acep dünyâda?
«Var hesâb et ki firaktan ölüm evlâ.» dediler…

«Niye kervan yola düşmez?» diye sordum Seferî,
«Seni bekler çabuk ol, menzili ukbâ.» dediler…

Girne, 17 Eylül 2010

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)