NE DEYİM?..

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Bozuk ayar bir düzene kalmışız,
«Veren el» değilse ele ne deyim?..
Âsumandan ah-amana kalmışız,
Hakkı söylemezse dile ne deyim?..

Soylu gövdemizin şimdi başı yok,
Acıdan kuruyan gözün yaşı yok,
Aç kurt sofrasında açın işi yok,
Rahmet inmez ise çöle ne deyim?..

Mahzun kalmış öz yurdunda soydaşım,
Nâhak yere katledilir dindaşım,
Bölünmek üzredir toprağım, taşım
Kahpe sinmez ise, hele ne deyim?..

Birleşmiş düşmanla yerli hâinler,
Ezanı küstürür zora âyinler (!)
Parya sarhoşluğu çılgın düğünler,
Takke düşmüş ise kele ne deyim?..

Niyazkâr’ım taş mı basam bağrıma?
Milletim uymuyor vahdet çağrıma,
Tefrikaya düşmek gider ağrıma,
Vatan sahipsizse ele ne deyim?..