GÖRDÜM!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Yâ Rab, bu aşk deryasını;
Can özünde bekā gördüm!..
Yazdın ömrün dünyasını;
Baht elinde, kaza gördüm!..

Aşk okudum, fark oldu fark;
Sen’sin ezel, ebed, mutlak!..
Kor yüreğim kırık bir çark;
Her seyrinde cefâ gördüm!..

Arş’ı tuttu can kandili;
Tevhid derdi, gönül dili!..
Dört kapıda, kırk menzili;
Aşk derdine devâ gördüm!..

Her renk, şekil, vasıf, lisân;
Sen’i söyler devir, devran!..
Kızardıkça gül, gülistân;
Tende edep, hayâ gördüm!..

Mârifettir aşk nişanım;
Aşk odunda, yandı canım!..
Sen’siz değil hiç bir ânım;
Bu kullukta safâ gördüm!..

Hakikat bu, budur hayat;
Nefsi nefsten eyle azat!..
Kerem eyle, olsun murat;
Bir canım var fedâ gördüm!..