KIT’A

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Sonbahar hüznü mü çökmekte bugünden yarına
Bakamam gözlerinin sırrı neden böyle derin?

Rüzgâr olsam, kıyamam belki de yapraklarına,
Aşkı bir korkulu rü’yâya çevirmiş kederin.

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)