OSMANELİ…

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Sakarya Nehri’ne sırrını açar,
Hikmetli söyleyen dil Osmaneli…
Açılmış dört yana kokular saçar,
Dalda, yediveren gül, Osmaneli…

Tarlasında karpuzları alaca,
Ayvası nam salmış bir uçtan uca,
Domatesi iştah açar suluca,
Şeftaliyi sandım bal Osmaneli…

Damağımda lezzet ayva lokumu,
Bayraklı’dan aldım mânâ yükümü,
İster bahar ister yaprak dökümü,
Her mevsim bir güzel hâl Osmaneli…

Nice kültürlerden ses verir çağlar,
Ardınca dizilmiş meşeli dağlar,
Zeytinli, üzümlü, incirli bağlar,
Suyunda bereket bol Osmaneli…

Osmanlı’dan iz taşıyan sokaklar,
Yan yana dizilmiş ahşap konaklar,
Her biri içinde bir sevda saklar,
Mâzîden âtîye yol Osmaneli…

Oğulpaşa Yaylası’nda bir meydan,
Güreşmeye çıkmış nice pehlivan,
Birlik rûhu bu meydanda bulur can,
Burada ebedî kal Osmaneli…

Garip Hakkı davran vakit geçmeden,
Dertlerine devâ gelsin İçme’den,
Gönül varıp başkasını seçmeden,
Nur ol da kalbime dol Osmaneli…