YEDİ GÖĞÜN NİZAMI

M. Faik GÜNGÖR m.f.g 023@hotmail.com

Mermerde yeşerir kupkuru ağaç.
Kuvvet kimde, kudret kimde, güç kimde?
Varlık ki nefesle kalmıyorsa aç,
Kuvvet kimde, kudret kimde, güç kimde?

Nice canlı gördüm sever yüreksiz.
Karınca kar kürür elsiz, küreksiz.
Gök kubbe boşlukta durur direksiz.
Kuvvet kimde, kudret kimde, güç kimde?

Gündüzü gecede saklayan kimdir?
Eyyûb’u dertlerden paklayan kimdir?
Zindanla Yûsuf’u aklayan kimdir?
Kuvvet kimde, kudret kimde, güç kimde?

Ateş İbrahim’e gülistan olup,
Nemrut bir sineğe oluyor mağlûp.
Bıçak İsmail’i kesmiyor, mahcup.
Kuvvet kimde, kudret kimde güç kimde?

Kim sürmüş kokuyu bu gonca güle,
Bu sesi, sevdayı vermiş bülbüle?
Mârifet kimdedir sorun sümbüle.
Kuvvet kimde, kudret kimde, güç kimde?

İnsan desen desen mayası çamur,
Nasıl şekillenmiş, can bulmuş hamur?
Kulak duyar, ayak yürür, gözde nur,
Kuvvet kimde, kudret kimde güç kimde?

Elmada tatlı su, limonda ekşi.
Ne maksada meftun arzın dönüşü?
Mahlûkat çözer mi bu ince işi?
Kuvvet kimde, kudret kimde, güç kimde?

Hangi pusulayı kullanır arı?
Bulutlar mı boyar beyaza karı?
Kimdir yedi göğe veren ayarı?
Kuvvet kimde, kudret kimde, güç kimde?