TAZİYE

Geçtiğimiz ay, Berceste Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni şair ve yazar Ümit Fehmi SORGUNLU hayata gözlerini yumdu.

Millî-mânevî ve ailevî fikir ve hissiyatımızı edebî kalemiyle işleyen kıymetli yazarımıza Allah’tan rahmet, geride bıraktığı aile ve sevenlerine, bilhassa Berceste câmiasına sabr-ı cemîl niyaz ediyoruz.

Soldu sabrın ümîdi, doldu ömrün vâdesi,
«Acılar»ı bitirdi, geldi ecel bâdesi…
Nâmını verdi tarih, göçtü «Hâkî Sorgunlu…»
Şefâate vesile olsun «Gülün Müjdesi…» (Tâlî)

(Hâkî: Hikâye eden)