BİZ YOLCUYUZ!

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Gör Rabbinin nimetini,
Takdir böyle biz yolcuyuz.
Nedir, düşün hikmetini,
Takdir böyle biz yolcuyuz!

Kimi ağlar, kimi güler,
Başlayınca büyük sefer,
Bir dünya ki, gelen gider,
Takdir böyle biz yolcuyuz!

Bilemeyiz nerde, nasıl?
«Ol!» emriyle olduk hâsıl,
Olmalıyız Hakk’a vâsıl,
Takdir böyle biz yolcuyuz!

Ömür biter, emel biter,
Anlayana ölüm yeter,
Gönüllerde hasret tüter,
Takdir böyle biz yolcuyuz!

Değişmeyen bu bir kader,
Kederlenip olma heder,
Böyle gelmiş, böyle gider,
Takdir böyle biz yolcuyuz!