HERKES BUYURSUN

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Mâverâya yolculuk var dünyâdan,
Mukaddes gayesi olan buyursun…
Nasiplenmek için kutlu deryâdan,
Huzûru takvâda bulan buyursun…

Seyr u sülûkla bu yollar geçilir,
Hikmet pınarından nurlar içilir,
Samimî niyetle sırlar açılır,
Sabır ve gayreti bilen buyursun…

Ferâgat lâzımdır makamdan şandan,
Atabilmeli mal hırsını candan,
Vazgeçerek iki kapılı handan,
Dünyayı gönlünden silen buyursun…

Nefis emreder her türlü günahı,
Haramlar bitmeyen güçlü silâhı,
Kazanmak isteyen sonsuz felâhı,
Nefsinin elinden yılan buyursun…

Zikirle silinir kalplerin pası,
İbâdetler rûhun tatlı gıdâsı,
Hayat verir bir mürşidin duâsı,
Huzûr-i kalp ile ölen buyursun…

Mürîde gerekir Hak ile halvet,
Kalbinde etmeli, Rabbiyle ülfet,
Bulmak için kesret içinde vahdet,
Hüdâyî yoluna gelen buyursun…

Varoğlu, düzenli hayata devam,
Helâl ve harama göster ihtimam,
Az uyku, az yemek ve de az kelâm,
Peygamberi örnek alan buyursun…

24 Haziran 2010 Vezirköprü