DE HELE…

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Uzaklardan akın akın bu yana,
Beraberce gelmedik mi de hele!?.
Bir kelime için nice düşmana,
Birlik olup dalmadık mı de hele!?.

İzlerimiz kaldı bayırda, düzde,
Ayrımız olmazdı fikirde, sözde,
Yaşlar boşanınca bir mazlum gözde,
Mendil olup silmedik mi de hele!?.

Hasret oldu posta yaptık turnayı,
Bir havuza akıtmıştık kurnayı,
Düğünlerde aynı davul, zurnayı,
Neşe ile çalmadık mı de hele!?.

Bahçemiz sınırdı, ortaktı arkı,
Derdimizin tercümanı o şarkı,
Biz olup sevgiyi, dostluğu farkı
Yaşayıp da bulmadık mı de hele!?.

Bunca dalın bir değil mi kütüğü?
Yiten yerde arayalım yitiği,
Yıllar yılı ekmek ile katığı,
Karıştırıp bölmedik mi de hele!?.

Boyunduruk vurdu kızardı boyun,
Haydi silkinelim bozulsun oyun,
Kız alıp kız verip enişte-kayın
Etle tırnak olmadık mı de hele!?.

Aynı yaylalarda geçirdik yazı,
Dertleşir söyleşir ağlardık bazı,
Tek cami tek imam aynı namazı,
Saf tutup da kılmadık mı de hele!?.

Gardaş insaf eyle bir bak şu hâle,
Dinle ne söylüyor duy Çanakkale,
Oluk oluk kandan çağlayan dere,
Bir sipere dolmadık mı de hele!?.

Garip Hakkı der ki ayrı gezmekten,
Bakıştan gülüşten hile sezmekten,
Yanlış limanlarda yolu tezmekten,
Usanıp da yılmadık mı de hele!?.