YOL BENDE…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Tefekkürle şerh eyledim âlemi;
Makam bende, menzil bende, yol bende!..
Kadir Mevlâ’m, ne hoş çalmış kalemi;
Takdir bende, tedbir bende, hâl bende!..

Aşkla duydum, Arş’a sığmaz bu canı;
Bir halvette, kalpte buldum fermânı!..
Mevlâ’m dürmüş arzdan Arş’a mekânı;
Aşkı söyler elif bende, dal bende!..

Yüküm ağır derdim, gamım, zârım var;
Gülden aldım edep, hayâ, ârım var!..
Can özümde ne çözülmez sırrım var;
Bir gülşende beyaz, kara, al bende!..

Ölüm ile ömür sürdüm, uyandım;
«Himmet» dedim, nefes nefes sınandım!..
Kaç çileye cehd eyledim dayandım;
Yoğuran var su, od, toprak, yel bende!..

Devran döner, devir eler, aşk seçer;
Can seyrinde nefs yeşerir, ten geçer!..
Bir âlem ki vâde dolar, kul göçer;
Damar damar Dost çağıran sel bende!..

Gönül gerek, öz özüne yâr olsun;
Sesi, sözü sevgi, hicâp, âr olsun!..
Gönül gerek, Hak yolunda sır olsun;
Her zerrede, tesbih eden dil bende!..