OLMUŞUZ

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Bir katrede gizli âlem olmuşuz.
«Oku»yup, yazmaya kalem olmuşuz.

Gönüller ki, güzelliğe müptelâ,
Sevgiyle yoğrulmuş âdem olmuşuz.

Boynumuzda kement olan gurbetin,
Derdiyle, gamıyla hem dem olmuşuz.

Her nefeste yâr adını sayıklar,
Bir ince sızıdan verem olmuşuz.

Toprağına yüz sürelim o Gül’ün,
Yaprağına düşen şebnem olmuşuz.

Yarın belki, gün batıdan doğacak,
Ufuklara bakıp elem olmuşuz.

Yan ki küllerini savursun rüzgâr,
Göklerde açmaya Kerem olmuşuz.

Sararıp solmayan baharlar hani?
Biz ömürden yana çiğdem olmuşuz.

Gafletin tahtında saltanat sürmek,
Bir iğne etmezmiş, Ethem olmuşuz.

Hikmet ikliminden huzur devşirdik,
Çağın illetine merhem olmuşuz.

Münzevî hayatlar nefsin hapsinde,
İsyan zulmetinde mâtem olmuşuz.

Duyguları gözyaşıyla yeşerttik,
Bedbaht yüreklere meltem olmuşuz.

Aşkına düşene ateş neylesin,
Ey yâr sırılsıklam özlem olmuşuz.