GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Kalmaz bu letâfet, geçecektir bu güzel çağ…
Hüsnün gibi, bir gün solacaktır o güzel bağ…

Bir gün sönecek gözdeki fer, sonsuza ermez…
Her canlı doğar, sonra ölür hiç kalamaz sağ…

Elden gelecek yok, kaderin cilvesidir bu!..
Gündüz-gece zâlim bir örümcek örecek ağ…

Zulmün yükü artar yine beller bükülür hep;
Dizler çekemez öyle ağır yük çözülür bağ…

Lokman bulamaz derdine derman, Seferî, hiç,
Sînende derinleşmede her gün açılan dağ…

19 Mayıs 2004, İstanbul

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün