KIT‘A

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Deniz ufkunda güneş sırra bürünmüş gidiyor,
Rüzgâr öğretmede yapraklara sevdâ dilini.
Ömrü sevgiyle geçen âna çevirdin de gönül;
Yâsemin cenneti sandım gece Kaş sâhilini

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün).