ÂLEMİN BİR TEK GÜLÜ

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Mevlâ’nın ihsanı bu âciz kalem,
Sen’i yazıp şeref bulsun Efendim!
Bir de benden duysun methini âlem
Yarına yâdigâr kalsın Efendim!

Lügatimde bir münasip sözüm yok,
Mübârek izine benzer izim yok
Huzûruna çıkmak için yüzüm yok,
Îmânım vesilem olsun Efendim!

Yolun mükemmeldir yollar içinde,
Rabbim Sen’i seçmiş kullar içinde,
Açılmış binlerce güller içinde,
Bir tane açılan Gül’sün Efendim!

Ezelde yazılan mübârek adın,
Asırdan asıra dildedir yâdın,
Sen olmadan sonu gelmez feryâdın,
Gel ki gönlüm huzur dolsun Efendim!

Kılavuz olmadan yola gidilmez,
Yükünü almadan kervan yedilmez,
Balın tadı sırdır tarif edilmez,
Sen ballardan özge Bal’sın Efendim!

Görmeden sevmişim tende can gibi,
Sevgim derinleşti bir umman gibi,
Düşte görsem bir nefeslik an gibi,
Vuslat mahşere mi kalsın Efendim?..

Selmân’ın olayım hep Sen’i soran,
Üvesy’in olayım dar gelsin Karan,
Kırk yıldır göğsümde çırpınıp duran,
Bu yürek sevince dalsın Efendim…

Tüm ağaçlar kalem olup dizilse,
Denizler mürekkep dolup yazılsa,
Tükenirdi bulutlar da süzülse,
Sen bir anlatılmaz hâlsin Efendim…

Sen ki bütün âlemlere rahmetsin,
Raûf’sun, Rahîm’sin; şân-ı cennetsin!
Garip Hakkı’yı da Rabbim affetsin!
Sen bizlere kanat-kolsun Efendim…