AĞLAR MISIN GÖZLERİM?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Gafilâne hayat sürdüm dünyada,
Günahıma ağlar mısın gözlerim?
Dayanamaz oldum her gün feryâda,
Günahıma ağlar mısın gözlerim?

Nimetlere şükrü edâ etmedim,
Zorda kalmışlara hemen yetmedim,
Şürbe kandı sekrân, bense tatmadım,
Günahıma ağlar mısın gözlerim?

Nefsimden gerçekten kopamadım ki,
Eksiksiz bir kulluk yapamadım ki,
Hakk’a gece-gündüz tapamadım ki,
Günahıma ağlar mısın gözlerim?

Nasuh tevbe edip inleyemedim,
Mürşid-i Kâmil’i dinleyemedim,
Ömrüm geçip gitti anlayamadım,
Günahıma ağlar mısın gözlerim?

Ey Sükûtî, aklın başına gelsin!
Dilinde, kalbinde bir tek «O» kalsın!
Azrâil, cânını îmanla alsın!
Günahıma ağlar mısın gözlerim?