KÛFELİ İMÂM-I ÂZAM

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

18 Nisan 2010

İlim mihrâbının imâmı çoktur,
Kûfeli İmâm-ı Âzam’ı başka!
İlâhî fetvâya hilâfı yoktur,
Takvâ tâcı ile makāmı başka!

Her bir adımının, sebebi haktır,
Hak ile kurduğu mezhebi haktır,
Makam-mevkî değil, talebi haktır,
Ondaki şahsiyet kıvâmı başka!

Yönü hep âyete, sünnete doğru,
Yaşadı bir ömür rahmete doğru,
Bu dünyadan geçip cennete doğru
Onun son nefeste selâmı başka!

Ona kıyâs etme, Solon’u bırak,
Hammurabi dahî olamaz çırak,
Gözleri parlatan kadrine bir bak,
Hukûkun tahtında anlamı başka!

Bin bir meseleyi billûr eyledi,
Ey Seyrî, zulmeti pür nûr eyledi,
Ömr-i ramazanı düstûr eyledi,
Dedi ki; mahşerin bayramı başka!