FETİH ÇİLESİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Fetih bahisleri çok tatlı mûsıkî gibidir,
Fakat diken gibi zor sancıdır onun çilesi.
O muhteşem çileden düşmeden geçince emir,
Değil şehirleri, dünyâyı fetheder nefesi…

28 Nisan 2010 YÜZAKI / ÜSKÜDAR

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün