DELİKANLIM…

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) malivar5@hotmail.com

Hedefe varmak için, kararlı bakacaksın,
İlim nûruyla dolup, menzile akacaksın…

Tembellik ve yılgınlık zulmetine düşmeden,
İrade ışığını her dâim yakacaksın…

Azmi dost edinerek, özündeki cevherle;
Önündeki demirden engeli bükeceksin…

İstersen yaşlılıkta saâdet meyvesini,
Mutluluk fidanını, gençlikte dikeceksin…

Hayatta pişmek için, vazgeçmeli kolaydan,
Olgunluk ocağında meşakkat çekeceksin…

Halkın çare umduğu en ümitsiz zamanda,
Donanmış nefer gibi meydana çıkacaksın…

Yurdumda ebed-müddet adâlet gayesiyle,
Zulmün boynuna hakkın ipini takacaksın…

Mukaddes emânete, yürekle sahip çıkıp,
Dâvâna kast eyleyen dişleri sökeceksin…

Gayret et, ey Varoğlu; özlediğin o neslin,
Kalplerine umudu, sabırla ekeceksin…

31 Mart 2010, Vezirköprü