ALPERENLER ORDUSU

Olcay YAZICI

Üsküdar’da mehtaba yazılan sırrî yazı,
Ağdı aşk semâsına Akşemseddin niyâzı.

Aştı şehrin «sur»unu şavkıyan kutsî kelâm,
Bu şehr-i Stanbul ki, şeref mührü: Türk/İslâm.

Çağın şaşakaldığı, görklü zafer güneşi,
Kim söndürdü kalplerde yanan ulvî ateşi?

Altay’dan koşagelen, yiğit, soylu atlılar,
Alperenler ordusu, gök-kartal kanatlılar.

Açtı ulu kapıyı, müjdelenen kumandan,
Hoşnut Bizans teb’âsı yenilenen zamandan.

Cihan devleti kurmak, aşiretin niyeti,
Âleme nizam veren: İhyâ medeniyeti.

Mülkün soylu sultanı, Kanunî’si, Yavuz’u,
Fazîlet havzasının, en muazzez havuzu.

Ebed-müddet fikrinin yalazlanan gündüzü,
Devlet-i âli Osman: İnsanlığın gök/yüzü.

Elemli dâüssıla ağlıyor pencerede…
Akdeniz’i Türk gölü yapan, kudret nerede?

O muhteşem mâzîyi, üç kıtaya sor şimdi…
«İstanbul’da yaşamak, fethetmekten zor şimdi!»