GELDİM SANA…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Evvel-Halîm, Âhir-Azîm;
Mülke Vâris, Hakem, Hakîm!..
Tut elimden Sen a Kerîm;
Sabrım ile geldim Sana!..

Ben kulunum, Sen Kadîr’sin;
Her işime Muktedir’sin!..
Vekîl, Melik, hem Kebîr’sin;
Fikrim ile geldim Sana!..

Yoktan vâra oldun Vâhid;
Kerem eyle Sen a Mâcid!..
Hamd Sanadır, Sen’sin Hamîd;
Şükrüm ile geldim Sana!..

Hem Bâtın’sın hem Zâhir’sin,
Hem Latîf’sin, hem Habîr’sin,
Her an Semî, Sen Basîr’sin,
Fakrım ile geldim Sana!..

Adın Cemil, adın Cebbâr;
Celil Sen’sin Sen a Kahhâr!..
Mağfiret et Gafûr, Gaffâr;
Neşrim ile geldim Sana!..

El-Kuddûs’sün, Es-Selâm’sın;
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm’sın!..
Hem Rahîm’sin, hem Rahmân’sın;
Zikrim ile geldim Sana!..