YÜCE KUR’ÂN’IMIZ

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Anlatmış ne var, ne yok kâinatta;
Yerde-gökte, gören gözümüz Kur’ân!
Apaçık yazılmış her şey kitapta;
Anlayıp dinlenen sözümüz Kur’ân!

Direksiz gökyüzü duran çatında,
Gaybın anahtarı O’nun katında.
Şüphesiz bir düzen var sanatında,
Rahmân’a dönülen yüzümüz Kur’ân!

«Üflediği rûhu»: Can içinde, can,
Damarda dolaşır bahşettiği kan.
Şükret, hamd ü senâlarla, O’nu an
Allâh’ın verdiği özümüz Kur’ân!

Hücremize kadar doldurur bizi,
Zaman içinde hep oldurur bizi,
Kaybettirir tekrar buldurur bizi,
Yüreğimizdeki közümüz Kur’ân.

Her yeri kaplayan O’nun kürsüsü,
Yerlerin-göklerin yegâne süsü,
Yaratan’ın dili, eksiksiz sözü,
İçten duyduğumuz hazzımız Kur’ân.

Helâlinden kazananı kayıran,
Doğruluğa ayrı bir yer ayıran,
Her iki âlemde Hakk’a çağıran,
Medeniyetteki hızımız Kur’ân.

O, hayatımıza bir anlam katan,
Yolumuzu aydınlatıp ışıtan,
Sımsıkı sarıp da bizi kuşatan,
Hayata yansıyan izimiz Kur’ân

Arslan Ahmet çözmek için çalışır,
Çözen âlim çıra gibi alışır.
Haklı-haksız, iyi-kötü ayrışır,
Âdil yanımızda gizimiz Kur’ân!