KATLI SAYI

Ali Rıza MALKOÇ

Hukuk herkese aynı işlemezse, huzur duvara toslar.

Yığın yığın gerçekler, yığınlara dert ekler,
Sürmez dayatma ile bir gün gelir de tekler,
Duvarlar örülüyor, tutuşuyor etekler…

Çağlayanlar önüne, set çekilsin dilemem,
İnsanlık katsayısı, seninki kaç bilemem?

Renk renktir desen desen, kimi gözü elâdır,
Farklı fikir inançlar, pas-küf değil cilâdır,
Herkesi bir görmeyen, hukuk başa belâdır…

İşledi bak gönlüme, izlerini silemem,
İnsanlık katsayısı, seninki kaç bilemem?

Ufkunuz daraldıysa, gezin yedi kıtayı,
Medeniyet aşkına, yükseltelim çıtayı,
Meczûba yetki versek, yapmazdı bu hatayı…

Milyonlar ağlıyorken, inan ki ben gülemem,
İnsanlık katsayısı, seninki kaç bilemem?

Orta Çağ zihniyeti, hortladı hak-hukukta,
Yasama yasta olsun, yürütmeye ver dikta(!)
Halkın iradesini, asalım bir şafakta(!)

Bu yol çıkmaz sokaktır, kin döşeli gelemem,
İnsanlık katsayısı, seninki kaç bilemem?

Yazık edilir yazık, mâzîme tarihime
Kime kefen biçtik hem, söyleyin beyler kime?
Hasta olan görünür, ya baytara hekime…

Salgın var çağımızda, fikriyatsız ölemem,
İnsanlık katsayısı, seninki kaç bilemem?

Bursa, 13 Şubat 2010