TÜRKİYE’M!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

-Şair Günbeyli’ye (Mahmut TOPBAŞLI) ithaf…-

Bir başkasın kavalınla, sazınla,
Kendine has baharınla, yazınla,
Bir bilsen ah kalbimdeki sızınla,
Şiirim, destanım, ağıt Türkiye’m!
Hasretin çektiğim yiğit Türkiye’m!

Malazgirt’te kendimizi bulmuşuz,
Bursa’da kök salmış, çınar olmuşuz,
İstanbul’da açmış, gülzâr olmuşuz,
Peygamber ocağı, seyyit Türkiye’m!
Şahlan artık, geldi vakit Türkiye’m!

Bu milletin özü hâlâ Osmanlı,
Maraş’ta kahraman, Urfa’da şanlı,
Bir mahşer ki, Çanakkale hep canlı,
Doğudan, batıya şehit Türkiye’m!
Şahlan artık, geldi vakit Türkiye’m!

Düş yollara tâ Ağrı’dan dal getir,
Erzurum’dan dadaşımı al getir,
Ardahan’dan soframıza bal getir,
Çiçek-çiçek sende ümit Türkiye’m!
Şahlan artık, geldi vakit Türkiye’m!

Mor dağlarda Köroğlu’nun nârası,
Hani gakkoşların çayda çırası?
Bu toprak, efemin gönül yarası,
Zalimlere vermez geçit Türkiye’m!
Şahlan artık, geldi vakit Türkiye’m!

Dicle-Fırat, Sakarya’nın kardeşi,
Suyu tutuşturur fitne ateşi,
Ufkumuzda bahtımızın güneşi,
Kara bulutları dağıt Türkiye’m!
Şahlan artık, geldi vakit Türkiye’m!

Yûnusların sırlı sözleri sende,
Hacı Bayramların gözleri sende,
Bu mukaddes aşkın közleri sende,
Küllenmedi, tarih şahit Türkiye’m!
Şahlan artık, geldi vakit Türkiye’m!