GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Dünyâya gelirsen nice devrâna düşersin.
Her an değişen derd ile dermâna düşersin.

Şöhret ile şan dağlarının yağmuru olsan,
Rüzgâr ile bir gün yine ummâna düşersin.

Bin türlü nakış gönlünü körletse de âhir,
Nâdim olarak dîn ile îmâna düşersin.

Fermân-ı Süleymân ile mağrur dolaşırken,
Baş eğdirecek bir yüce fermâna düşersin.

Aldanma görüp yolları ıssız Seferî sen,
Han han dolaşan bir ulu kervâna düşersin.

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

İstanbul, Mart 1987