RUBÂÎ

Memduh CUMHUR

Vuslat ebedî mest olarak kalmakmış,
Hasretse ezelden sararıp solmakmış.
Aslında hayâl âleminin gerçeği bu;
Sevmek, sana senden de yakın olmakmış.