MİHENK TAŞI

Bestami YAZGAN

Dize gelir dağlar, taşlar,
Boyun eğer zorlu başlar.
İnci gibi donar kalır,
Zamanın gözünde yaşlar.

Varlıkla yokluk arası,
Mihenk taşıdır burası.
Âhirette azık olur,
Amellerin kalır hası.

Koca dünya yalan olur,
Âkıbeti talan olur.
Sanmayın ki Hak’tan başka
Bu âlemde kalan olur.

Sonbaharda çırpınır gül,
Yaprak düşer, susar bülbül.
Yâr-i Bâkî Mevlâ’mıza
Bağlanalım gel ey gönül!