KİMİNLESİN?

M. Faik GÜNGÖR

Aynaya bak söyle ey yağız atlı,
Halk içinde Hak’la beraber misin?
Zorbanın üstüne kartal kanatlı,
Kara yerde akla beraber misin?

Makam düşman olup mâzîye dalsa,
Has bahçeden gülü, lâleyi yolsa,
Şöhretin sunduğu yanlış da olsa,
Nefse uyup çokla beraber misin?

Sıyrılıp mânâdan mal hayâline,
Kapılıp yanaşma ben sahiline!
«Nemelâzım» deyip açın hâline,
Göz kapayıp tokla beraber misin?

İşi başkasına yüklemeksizin,
Küllî hâle riyâ eklemeksizin,
Gün ağarmasını beklemeksizin,
Hayırda şafakla beraber misin?