İSTANBUL

Mustafa KARA

Doğunun, batının kenti hey!
Kültürün, irfanın kenti hey!
Sevginin, sevdânın kenti hey!
«İstanbul kültür başkenti hey!»

!استانبول كولتور باشكنتى هى : 2010