FİGAN

Hakkı ŞENER

Güvenip de tuttuğumuz dalımız,
Kırılınca gör bendeki figānı…
Minareden hazin hazin salâmız,
Verilince gör bendeki figānı…

Ecel gelmiş karşı konmaz kastına,
Faydası dokunmaz dostun dostuna,
Gül bedenler teneşirin üstüne,
Serilince gör bendeki figānı…

Ebedî âleme döner yönümüz,
Silinir kalplerden gider ünümüz,
Kara topraklara cansız tenimiz,
Karalınca gör bendeki figānı…

Her canlı buraya gelir sonunda,
Azığı olanlar bulur yanında,
Tüm gelip gidenler mahşer gününde,
Dirilince gör bendeki figānı…

Kimsenin kimseye geçmezmiş nazı,
Okunur adına yazılan yazı,
Amelleri hassas tartan terazi,
Kurulunca gör bendeki figānı…

Hak’tan gayrı kim acır ki hâlime?
Bir de mühür vurulursa dilime,
«Oku!» diye o defterim elime,
Verilince gör bendeki figānı…

Cennet bizi bekler; «Uçun!» diyerek,
Kevser bizi bekler; «İçin!» diyerek,
Önümüzde Sırat; «Geçin!» diyerek,
Gerilince gör bendeki figānı…

Dönüp de bakamam yârene, eşe;
Anaya, babaya, dosta, kardeşe;
Cennet umudum ya, bir de ateşe,
Girilince gör bendeki figānı…

Garip Hakkı ne olacak hâlimiz?
Destur var mı konuşur mu dilimiz?
Umut bağlarından gonca gülümüz,
Derilince gör bendeki figānı…